Life 4 kids - Uganda, z.s.


Cíl naší organizace Life 4 kids - Uganda

Naše organizace má jediný cíl: pomoci dětem osiřelým, "dětem ulice", dětem, které nikoho nemají a z toho důvodu nemají ani žádnou budoucnost.

Zakladatelka, Lucie Paulová se společně se spolupracovnicí Ashou Sarah Kyingi podílí od roku 2008 na projektu, který má situaci dětí změnit. Nemůžeme pomoci všem, ale každé zachráněné dítě je veliká výhra. V rámci tohoto projektu byly postaveny svépomocí a pomocí sponzorských darů tři budovy, ve kterých děti nalezly svůj nový domov, náhradní „rodinu“ a zázemí. Mohou chodit do školy, vzdělávat se, mají možnost lékařské péče.

Děti, které najdou svého sponzora mají šanci na budoucnost.
Pomozte nám, aby jich bylo co nejvíc.
Life 4 kids - Uganda.

Jak mohu pomoci


Zájemce má možnost zvolit si způsob pomoci. Buď konkrétnímu dítěti, pečovatelce o děti nebo samotnému projektu.

Bankovní spojení, číslo účtu:

2200939513 / 2010

Název účtu: Life 4 kids-Uganda, z.s.
Banka: Fio banka, a.s., V celnici 1024/40, Praha 1, 117 21
IBAN: CZ8020100000002200939513
SWIFT: FIOBCZPPXXX

Pomoc konkrétnímu dítěti


Jak to funguje a co to znamená?

Sponzor si z galerie vybere dítě, kterému chce pomoci.

Po dobu nejméně jednoho roku, lépe však až do 18 let dítěte posílá měsíční částku (možno trvalým příkazem) na účet 2200939513 / 2010
s variabilním symbolem dítěte.

Částka činí 50 USD což je 1.200 Kč na pokrytí základních potřeb, spolu se školným pak částka činí 70 USD, což je 1.700Kč. Tato částka je konečná.
Přesně tedy dítě dostane:

  • jídlo, oblečení, hygienické potřeby, léky
  • dítěti je placena školní docházka (v Ugandě je školní docházka placena od prvního stupně)

Díky svému sponzorovi má dítě domov, rodinu, vzdělání, šanci na budoucnost.

Sponzor má možnost se s dítětem kontaktovat (skype, pošta, sociální sítě), vše po přímé dohodě. Napište nám na email: info@life4kidsuganda.cz , ozveme se Vám!

Pečovatelky


V současné době jsou v domovech dvě, starají se o potřeby dětí, bydlí s nimi a jsou jim nápomocné ve všem, co je třeba, včetně péče v nemoci, pomoci se školou, přípravy jídla, učí děti samostatnosti a domácím pracem. Tyto ženy mají v domovech plnou pracovní náplň a částka, která je jim placena je 50 USD měsíčně, tedy 1.200 Kč.

Pomoc při rozvoji projektu


Zájemce o pomoc přispívá libovolnou částkou na rozvoj projektu. Z peněz bude pořízeno:

  • nákup pozemku
  • vybudování vodovodu, aby se minimalizovala nákaza vodou, která je jedním z nejčastějších zdrojů infekce a nemocí
  • vybudování lepšího sociálního zázemí (sprchy, toalety)
  • vybavení domovů zařízením (stoly na školní práci, židle, skříně, atd), zvětšení kuchyně, zlepšení hygieny, nákup věcí denní potřeby (repelenty, hygienické potřeby, potraviny)
  • zajištění očkování, běžné léky

Potvrzení o bezúplatném plnění (darech)


Každému sponzorovi bude v případě zájmu do 31. 1. následujícího roku vystaveno potvrzení o přijatém bezúplatném plnění (darech) za zdaňovací období roku předchozího (tj. za částky, které jsme obdrželi na transparentní účet do 31.12. předchozího roku). Tato potvrzení budou odeslána elektronickou cestou s identifikačními údaji a na e-mailové adresy uvedené v dotaznících vyplněných již dříve prostřednictvím těchto webových stránek.

V případech, kdy v průběhu času došlo ke změně údajů (adresy) nebo prvotní dotazník nebyl vyplněn, bude nezbytné současně s e-mailovou žádostí o potvrzení zaslat také platné identifikační údaje. Bez identifikačních údajů bohužel nelze potvrzení vystavit.

Sponzor se může informovat i prostřednictvím webových stránek, kam bude pravidelně umisťováno, co je nového, co se podařilo.
Sponzor má možnost kdykoliv nahlédnout do transparentního účtu FIO banky.

Věcná forma pomoci


Pro ty, kdo by rádi pomohli zasláním oblečeni pro děti. Je možné poslat balík na uvedenou adresu:

Sarah Asha Nakabugo
P.O. box 14341
Mengo Kampala Uganda

 


Bankovní spojení, číslo účtu:

2200939513 / 2010

Název účtu: Life 4 kids-Uganda, z.s.
Banka: Fio banka, a.s., V celnici 1024/40, Praha 1, 117 21
IBAN: CZ8020100000002200939513
SWIFT: FIOBCZPPXXX

Děti hledající své sponzory


Evelyn Nasali, 41 let

Svobodná, bezdětná, stará se v Life 4 kids - Uganda o děti. Vzhledem k tomu, že je to její celodenní náplň, hledá i ona svého sponzora, který by jí umožnil zůstat s potřebnými dětmi.

VS: 2016017Sponzorovat pečovatelku

Děti které už mají své sponzory


Denis Lubuuka, 11 let

Denis žil se svou sestrou Irene u babičky ve velmi chudých podmínkách. Děti trpěly podvýživou. Oba rodiče zemřeli. Po smrti babičky se obě děti dostaly do programu Life 4 kids - Uganda. Denisova sestra již našla svého sponzora.

Kezia Mukulu, 7 let

Kezia žila s otcem po té, co je opustila matka. Otec dítěti ubližoval. Dnes je ve vězení, o dceru nejeví zájem, zřekl se jí. Žádné další příbuzné dívka nemá.

Proscovia Namiro, 13 let

Rodiče zemřeli na AIDS, osiřela v deseti letech, nežli se dostala do projektu Life 4 kids - Uganda, žila na ulici.

Joseph Tamale, 7 let

Domníváme se, že chlapec pochází z utečeneckého tábora Rwandských běženců, do Ugandy se dostal nejspíš se skupinou, které se podařilo dostat přes hranice. Na své rodiče se nepamatuje, informace o něm pocházejí od lidí, se kterými putoval.

Issac Sembassa, 17 let

Od sedmi let sám, rodiče ho opustili, nejsou známi. Issac je v domově posledním rokem, rád by dál studoval, chce být IT.

John Kasekende, 13 let

John a jeho bratr Mathias žili s otcem, který je těžce nemocný a matkou, která je psychicky nemocná, odebráni byli kvůli velice špatnému zacházení a fyzickému stavu. Rodiče o ně nejeví zájem. Johnovým snem je stát se letcem.

Joshua Mukisa, 9 let

Jeho matkou je Asha Sarah Nakabugo Kyingi, která vede v Ugandě projekt Life 4 kids - Uganda, kromě sponzorských darů nemají žádný příjem, matka se stará o projekt.

Leticia Nasali, 8 let

Je obětí rodinného konfliktu. Po smrti matky zůstala u matčina přítele, který se o ni odmítl starat. Otec není znám. Velmi dobře se adaptovala v Life 4 kids - Uganda, v současné době nechodí do školy, protože nemá žádné finanční prostředky.

Lydia Nakawobe, 17 let

Lydiini rodiče jsou obětmi AIDS, vychovávala ji babička. Po její smrti zůstala dívka sama. Lydia by ráda dál chodila do školy, ale je zcela bez prostředků, práci vzhledem k věku a nedokončenému vzdělání nedostane. Za jídlo a bydlení pomáhá v Life 4 kids s mladšími dětmi. Ráda by se stala zdravotní sestrou.

Mathias Seremba, 9 let

Mathias byl odebrán rodičům spolu se svým starším bratrem. Otec je těžce nemocen a matka je mentálně postižená. O děti neměli zájem a nestarali se o ně. Po odebrání rodičům se musel Mathias dlouho léčit, zejména kvůli kožním vředům a plísním. Na rukou neměl žádné nehty. Dnes je zcela zdráv, těší se do školy. Nejvíc se bojí toho, že by musel opustit svého bratra.

Patricia Natabi, 5 let

Původ dítěte je nejasný, žila u staré ženy, která již zemřela. Dívenka zůstala zcela sama. Patricie je HIV pozitivní, nyní dostává pravidelně léky, je stabilizována, testována a její prognóza je vzhledem k okolnostem dobrá. Jeji diagnóza ji neomezuje, ve škole velice dobře prospívá. Nyní školu nenavštěvuje vzhledem k tomu, že nemá finanční prostředky.

Patrick, 10 let

Žil s velmi starou, nemocnou ženou, která nebyla jeho příbuzná. Bydleli v hliněné chatrči, která v období dešťů spadla a ženu poranila. Od té doby je chlapec sám. Jeho původ není znám. Patrick má velmi silný vztah k ostatním dětem, rád se stará o mladší.

Praise Namatovu, 7 let

Praise byla nalezena spolu se svou sestrou Precious, obě opuštěné, bezejmenné, v troskách chatrče s cedulí na krku, na níž stálo „Pomozte jim“. V Life 4 kids-Uganda dostala nový domov a jméno. Její přání je být něčí.

Precious Nabukenya, 8 let

Byla nalezena spolu se svou sestrou Praise, obě opuštěné v rozvalinách chatrče, na krku ceduli „Pomozte jim“. Jméno dostala od pečovatelky v domě Life 4 kids - Uganda, protože žádné neměla.

Betty Nakikude, 12 let

Otec zemřel, matka ji opustila. zavedla dívku na policejní stanici, tam ji nechala čekat a nikdy se nevrátila. Žádní další příbuzní nejsou známi.

Promise, 5 let

Holčička byla přivedena po té, co ji našli opuštěnou. O její rodině není nic známo.

Assumpta Nakitoleko, 12 let

Otec jí zemřel, když jí byly dva roky, matka vloni, v roce 2015. Od té doby je dívenka sama, žádné příbuzné, kteří by pomohli nemá. Nežli se dostala do Life4kids-Uganda, musela velmi tvrdě pracovat, aby si vydělala na jídlo.

Ericsson Kasumba, 13 let

Jeho bratr je Issac Sembassa, doposud se o Ericssona starali známí, ale už nemají prostředky. Ericsson tak skončil na ulici, informace o něm přinesl jeho bratr Issac, stejně jako přání, aby mohl bratr žít s ním v Life 4kids-Uganda. Ericsson má zatím základní podporu a hledá sponzora.

Francis Ntale, 12 let

Matka není známa, chlapce opustila. Otec začal mít psychické problémy a chlapce opustil v roce 2010. Od té doby žil Francis s babičkou, která je však velice stará a už se nemůže o chlapce starat. Navíc při posledním období dešťů přišli o střechu nad hlavou.

Asha Sarah Nakabugo Kiyingi

Stará se o děti a chod Life 4 kids - Uganda, je spoluzakladatelkou. Pracuje a žije přímo v domech Life 4 kids- Uganda, ve městě Buloba, v Ugandě. Je matkou tří dětí. Jejím posláním je pomáhat opuštěným dětem.

Aktuálně


Poděkování sponzorům Lifge 4 kids-Uganda.

koncem června 2016

Milí přátelé! Od mé poslední návštěvy domova Life 4 kids Uganda uběhlo půl roku. Za tu dobu se díky vám život dětí velmi zlepšil. Většina dětí má své vlastní sponzory, díky nimž mohou chodit do školy a mají možnost žít jako jiné děti svého věku. Další pomohli ke zkvalitnění životních podmínek v rámci projektu. Velký dík patří panu Ondreji Oravcovi, díky jeho finančnímu daru máme připojení k vodovodu, děti mají čistou vodu, pořídila se sprcha a tekoucí voda do kuchyně. Zlepšily se tak výrazně hygienické podmínky. V naší malé „rodinné“ farmě máme přírůstek desíti selat, které udělaly dětem velkou radost. Budou se o ně starat, až vyrostou, peníze z jejich prodeje poslouží na nákup dalších zvířat, koz, slepic, prasete...Děkujeme také Pražskému Klokánku, paní Iloně Koutenské za pomoc a věcné dary ve formě oblečení pro děti. Velmi děkuji i za váš zájem během epidemie malárie, která zasáhla do finančních rezerv. Díky vám byly všechny děti léčeny, což je něco, co si mohou dovolit pouze díky vám. A navíc, díky mimořádným finančním darům to nenarušilo běžný provoz domova. Děti jsou si naprosto vědomy zájmu, který o ně „jejich vlastní“ sponzoři mají. Ptají se na vás. A my, v rámci možností zprostředkováváme kontakty. V nejbližší době se chystá charitativní akce na podporu dětí v Life 4 kids-Uganda, o jejímž průběhu vás budu na stránkách informovat.
Děkuji vám.

Za Life 4 kids-Uganda
Lucie Paulová


Poděkování

koncem února 2016

Děkujeme všem, kteří se stali sponzory. Díky vaší solidaritě s osudy dětí, vašemu zájmu a rozhodnutí stát se sponzorem se podařilo zaopatřit do budoucna již 13 dětí. Reakce z Ugandy je dojemná, emotivní. Dotyčné děti o svém štěstí již vědí a jsou nadšené, že právě je si někdo VYBRAL. Tyto děti nejsou zvyklé na to, že by na nich někomu záleželo a právě proto je fakt, že se někdo takový našel pro ně velmi důležitý. Vybrané děti začínají od března chodit do školy, jejich život se změní k lepšímu.
Děti, které ještě svého sponzora nenašly doufají, že se tak v budoucnu stane, prozatím budou dotovány v základních potřebách z prostředků projektu, stejně jako ženy, které se o děti starají, dokud se nenajde sponzor i pro ně.
Ještě jednou velké poděkování všem, kdo se stali součástí projektu na pomoc opuštěným dětem, součástí jejich životů.

V dohledné době se zaměříme hlavně na rozvoj projektu, zlepšení životních podmínek, prvotním projektem bude obstarání potřebných prostředků na vodovod.
Rozšiřujeme též „minifarmu“, zejména chov prasat a drůbeže (maso se zatím v jídelníčku dětí objevovalo jen sporadicky).

Bude též zakoupen notebook, aby se mohli ti sponzoři, kteří budou mít zájem kontaktovat se „svými“ dětmi, aby mohli být informováni o tom, jak se jim vede.

V nejbližší době nebudeme přibírat do domků nové děti, vyjma skutečně nutné případy ohrožení, tyto děti se pak objeví na stránkách Life4kids-Uganda. Jde nám o to, abychom stávajícím dětem zajistili důstojné podmínky k životu. Jakmile bude dostatek prostředků, budeme kupovat již vytipovaný pozemek a projekt rozšiřovat pro další děti...

Děkuji za váš zájem a podporu
Lucie Paulová

Kontakt


Life 4 kids - Uganda, z.s.

Bankovní spojení, číslo účtu:
2200939513 / 2010

info@life4kidsuganda.cz

Partneři


nova